پیام مدیر

پیام مدیر عامل


رسالت ما طی چهار دهه فعالیت در صنعت غذایی کشور، بهبود سلامت و تغذیه جامعه بوده است. فاصله زیاد بین کیفیت نمک های مصرفی در ایران با استانداردهای جهانی، ما را بر آن داشت تا با احداث بزرگترین واحد تولید نمک به روش تبلور مجدد این وضعیت را بهبود بخشیم. در پارس نمک کاوه تعامل با مشتریان، کارکنان و تامین کنندگان در راستای ارزش های سازمانی، ارکان اخلاقی و پیروی از قوانین و مقررات کشوری و بین المللی است.


ارزشمندترین سرمایه این مجموعه، نیروی انسانی متعهد، متخصص و با پشتکار است. همچنین تجارت با مشتریان و تامین کنندگان داخلی و خارجی معتبر، مهر تاییدی بر اعتبار مجموعه بوده و مشتاق به ایجاد و توسعه ارتباطات تجاری بلند مدت با آنها هستیم


آشنایی بیشتر با پارس نمک

اهداف بزرگ ما را بر آن داشت تا با همت همکاران خود امروز بتوانیم به یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولید نمک در ایران و منطقه تبدیل شویم

هرچند قطعا در تلاشیم در سال پیش رو بیش از گذشته در تولید با کیفیت کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی پیش قدم باشیم تا سهم بیشتری از بازار داشته باشیم