نمک صنایع
نمک صنایع
دسامبر 26, 2017
نمک ید دار
Culinari Salt
دسامبر 26, 2017

نمک صنایع غذایی

نمک با کیفیت بالا

نمک صنایع غذایی

نمک صنایع غذایی

نمک پوسان با داشتن خلوص بالا و عاری بودن از فلزات سنگین ثبات کیفیت را در فرآورده‌های صنایع غذایی که از استانداردهای ملی و بین‌المللی پیروی می‌کند، تضمین می‌نماید. همچنین خلوص بالای نمک، میزان مصرف نمک را کاهش داده و سلامتی مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند. بسیاری از صنایع غذایی معتبر لبنی، فرآورده‌های گوشتی، رب و کنسرو از مشتریان نمک پوسان هستند.

بسته‌بندی‌های موجود


*به درخواست مشتری بسته‌بندی نهایی پالتایز و به وزن 1 تن تهیه و ارسال می‌گردد.