استخدام

استخدام:

در شرکت پارس نمک کاوه طیف فعالیتهای انجام شده بسیار گشترده است و موفقیت کلی مجموعه به عملکرد تک تک اعضای آن وابسته می باشد. اصلی ترین تعهد ما به صنعت کشور پرورش نیروی کار متخصص و متعهد است. ما همواره به دنبال استخدام نیروهای زبده در انواع رسته های مهندسی مانند شیمی، صنایع غذایی، دارویی، برق، مکانیک، صنایع و متالوژی و افراد فنی در تاسیسات ، جوشکاری و نقاشی هستیم. همچنین فرصتهای شغلی استثتائی را در بخشهای استراتژیک دیگر مانند بازرگانی، حسابداری، IT و مدیریت اداری را داریم.