آزمایشگاه

آزمایشگاه:
آزمایشگاه پارس نمک کاوه مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌های اندازه‌گیری و پرسنل متخصص بوده و توانایی انجام کلیه آزمون‌های نمک، مطابق با استانداردهای غذایی ایران و استانداردهای بین‌المللی را دارا است. این مجموعه با دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، 17025 ISO، و جاری ساختن اصول بهینه آزمایشگاهی، GLP، مرجع کنترلی مطمئنی برای واحدهای نظارتی و مشتریان می باشد.